Spotkanie z delegacją z Wietnamu

Wymiana doświadczeń i omówienie możliwości współpracy w dziedzinie zarządzania i konserwacji obiektów historycznych to główne tematy spotkania z delegacją miasta stołecznego Hanoi. O ochronie zabytków na Mazowszu opowiadali wojewódzki konserwator zabytków Rafał Nadolny oraz wojewoda Jacek Kozłowski.

Podczas spotkania Rafał Nadolny zaprezentował organizację ochrony zabytków w województwie mazowieckim i przedstawił jej główne zadania, wśród których wymienił rozszerzanie listy obiektów objętych opieką, zachowanie małomiasteczkowych zespołów urbanistycznych, czy dążenie do zwiększenia liczby samorządowych konserwatorów zabytków, zwłaszcza w dużych miastach regionu (Radom, Siedlce) oraz powiatach o znacznej liczbie budynków historycznych. Obecnie, miejscy konserwatorzy powołani zostali na mocy porozumienia z wojewodą w Warszawie, Płocku, Żyrardowie, a ostatnio Nowym Dworze Mazowieckim.
W Polsce do rejestru (stan na 31 marca 2013 roku) wpisanych jest łącznie ponad 66,5 tys. zabytków nieruchomych, z czego 6,5 tys. znajduje się na terenie Mazowsza. Więcej jest ich tylko w województwie dolnośląskim (ponad 8 tys.) oraz wielkopolskim (ok. 7 tys.). Ponadto, w mazowieckiem zidentyfikowanych jest ok. 6 tys. reliktów archeologicznych oraz ok. 70 tys. zabytków ruchomych.
W skład delegacji ze stolicy Wietnamu, na której czele stanął Pham Quang Nghi, sekretarz i przewodniczący klubu parlamentarnego Hanoi, weszli m.in. Vu Hong Khanh, zastępca prezydenta miasta, przedstawiciele komisji ds. zagranicznych, dyrektorzy m.in. departamentu propagandy, sportu, kultury i turystyki, a także przewodniczący rad poszczególnych dzielnic stolicy.
Hanoi to stolica i drugie co do wielkości miasto Wietnamu. W metropolii mieszka blisko 6,5 mln mieszkańców. Jest to polityczne, ekonomiczne i kulturalne centrum kraju. W 2010 roku obchodziło tysięczną rocznicę powstania. Ze względu na bogatą historię, posiada wiele zabytków, takich jak m.in. wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO Cytadela Cesarska, będąca siedzibą władców Wietnamu w okresie od początku XI do końca XVIII wieku, czy Świątynia Literatury powstała w 1070 roku z przeznaczeniem na uczelnię dla urzędników państwowych zgodnie z zasadami konfucjanizmu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g