Odbiór prac konserwatorskich na zamku w Czersku

Na zamku w Czersku zakończono kolejny etap prac, polegających na zabezpieczeniu i konserwacji muru południowego i wieży bramnej. Prace te były prowadzone przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamek w Czersku został wzniesiony przez księcia mazowieckiego Janusza Starszego, w miejscu wcześniejszego grodu o ziemno-drewnianych fortyfikacjach. Od końca XIV wieku do pierwszej ćwierci XV wieku powstał zamknięty obwód obronny z murami o wysokości 8-9 metrów oraz wieżą bramną i dwoma basztami tej samej wysokości. Jeszcze w XV wieku podwyższono baszty, wieżę oraz północny i zachodni odcinek murów. Po 1545 roku nastąpiło kolejne, znaczne podwyższenie baszt i wieży, rozebrano starą zabudowę wewnętrzną oraz zbudowano nową kaplicę, dom mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym. Prace te prowadzono w związku z adaptacją zamku na rezydencję królowej Bony. W XVII wieku, wobec zaniku biegnących przez Czersk szlaków handlowych, degradacji miasta i utraty znaczenia militarnego zamek popadł w ruinę. W kwietniu 1656 roku zamek został zajęty przez oddział wojsk szwedzkich i częściowo wysadzony. Wojny w drugiej połowie XVII wieku i początku XVIII wieku pogłębiły upadek miasta i ruinę zamku. W latach 1762-66, starosta czerski Franciszek Bieliński przystąpił do restauracji zamku: naprawiano mury, wzniesiono budynek archiwum ksiąg grodzkich i ziemskich, zbudowano ceglany most przez fosę. Prace te przerwała śmierć Bielińskiego. W XIX wieku i początkach XX wieku, zamek był źródłem materiału budowlanego dla okolicznej ludności. Z cegły rozbiórkowej wzniesiono między innymi w 1905 roku kościół parafialny w Czersku.

Czersk pod Warszawą, dawna stolica Ziemi Czerskiej i siedziba książąt mazowieckich, to obecnie mała, spokojna miejscowość położona malowniczo na wysokiej skarpie pradoliny Wisły, w otoczeniu otoczona sadów, o zachowanym średniowiecznym układzie urbanistycznym, zorganizowanym wokół rynku. Jej ozdobą jest neobarokowy kościół z połowy XIX wieku oraz ruiny gotyckiego zamku: dobrze zachowana wieża bramna i dwie baszty połączone murami. W centrum trawiastego dziedzińca znajdują się kamienne relikty pierwszego kościoła z XI wieku. Ze szczytu udostępnionej do zwiedzania wieży bramnej i jednej z baszt roztacza się piękny widok na rozległą panoramę pradoliny Wisły.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g