Kolejny zabytek w Ciechanowie

Dom przy ulicy Warszawskiej 18 w Ciechanowie został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt wzniesiono w latach 1925-30. Jego opracowanie architektoniczne jest w konwencji stylu narodowego, z elementami wzorowanymi na klasycyzmie – parter boniowany deskowo, kostkowy gzyms podokapowy, zdobniki ze splecionych wieńców laurowych. W domu zachowała się pierwotna klatka schodowa z ozdobną stalową balustradą, częściowo wewnętrzna stolarka drzwiowa oraz okna klatki schodowej. Obiekt stanowi jedną z dominant widokowych głównej ulicy Ciechanowa i ze względu na wartości artystyczne został wpisany do rejestru zabytków.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g