Kolejny zabytek ruchomy na Mazowszu

Nagrobek Antoniego Rawicz Radomyskiego, znajdujący się na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w Drobinie, został wpisany do rejestru zabytków.

Ma formę pionowej, prostokątnej ścianki, obłożonej płytami szarego lastrico. W centralnej części nagrobka umieszczona jest prostokątna płycina z płaskorzeźbą „Siewcy”, wykonana z różowego lastrico, barwionego w masie. Pod płyciną umieszczono tablicę z rytą inskrypcją: ANTONI – RAWICZ RADOMYSKI / OBYWATEL ZIEMSKI / 1. III 1878 ZM VI 1931 / POKÓJ JEGO ŚWIETLANEJ DUSZY /. Po bokach płyciny umieszczone są dwie kwadratowe kostki, z których spływają girlandy ze stylizowanych liści lauru. Nagrobek jest sygnowany: Lovell Robert /1932.
Zmarły Antoni Rawicz Radomyski był dziedzicem pobliskiego majątku Kuchary i właścicielem klasycystycznego pałacu, należącego obecnie do Buddyjskiego Ośrodka Odosobnieniowego. Był także drugim mężem znanej pisarki Heleny Mniszkówny, która podczas pobytu w Kucharach w latach 1920-1939 napisała i wydała wiele swoich powieści. Nagrobek ma ciekawą formę artystyczną, nawiązującą do stylu art deco, charakterystycznego dla lat 20. i 30. XX wieku. O walorach artystycznych decyduje jego skala, proporcje oraz widoczna - mimo częściowej destrukcji klarowność formy. W warstwie kulturowej, duże znaczenie ma związek zmarłego z postacią pisarki. Obiekt jest cennym reliktem małej architektury, wpisanym trwale w kulturowy krajobraz okolicy.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g