Forteczna wieża ciśnień w rejestrze zabytków

środa, 30 października 2013 14:28

Wieża ciśnień, wzniesiona około 1847 roku, położona na dziedzińcu koszar obronnych Twierdzy Modlin, została indywidualnie wpisana do rejestru zabytków.

Obiekt kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków ze względu na posiadane wartości artystyczne i naukowe. Posiada zwartą bryłę o wyważonych proporcjach oraz eleganckie opracowanie elewacji, utrzymanej w stylistyce architektury historyzującej o uproszczonych formach romańskich i gotyckich, splecionych w harmonijną całość. Autor projektu zastosował bogaty detal architektoniczny – fryz arkadowy, lizeny motyw trój- i czwórliścia, krenelaż, metalowe ujęcia wody w postaci lwich głów. Posługując się poszczególnymi motywami dekoracyjnymi uzyskał efekt malowniczości, zgodnie z duchem epoki romantyzmu. Świadome operowanie detalem historyzującym czyni dzieło kompletnym i niepowtarzalnym, zaś zgeometryzowane kształty wszystkich elementów wpływają na harmonijny i uporządkowany obraz całości. Ponadto, masywność bryły zaakcentowana m.in. poprzez filary przyporowe zwieńczone krenelażem, nawiązuje do cech architektury obronnej – baszt, która koresponduje z inżynieryjną funkcją obiektu oraz jego położeniem na dziedzińcu koszar. Architekturę dopełniają bogato zdobione drzwi i stolarka okienna. Budynek stanowi też świadectwo rozwoju dziewiętnastowiecznej sztuki inżynieryjnej - zachowało się oryginalne wyposażenie złożone z żelaznego zbiornika na wodę, schodów, pieców i zaworów poideł.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków