Ratujmy „Płockie Powązki”

Publiczna zbiórka pieniędzy na rewaloryzację i konserwację nagrobków z płockich nekropolii odbędzie się 1 i 2 listopada 2013 roku.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Starówka Płocka” i Gazeta Wyborcza. Przez tyle lat działalności, wspólnie ocalono kaplicę grobową Dąbrowskich, 28 historycznych pomników nagrobnych i wzniesiono 2 nowe.
Podczas akcji na płockich cmentarzach i ulicach będą kwestować duchowni, politycy, lekarze, przedsiębiorcy, urzędnicy, artyści, społecznicy i dziennikarze.

Więcej informacji o kweście znajduje się tutaj i tutaj.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g