„Edukacja obywatelska w działaniu”

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w konferencji, podsumowującej projekt „Edukacja obywatelska w działaniu”, która odbyła się 24 października 2013 roku w Gdańsku.

W ramach projektu, realizowanego na gdańskiej Oruni, przez ostatni rok, ponad sto osób wspólnie zmieniło pięć podwórek oruńskich społeczności. W efekcie wspólnego działania na podwórkach stanęło 31 ławek i stołów, 7 piaskownic, 5 osłon śmietnikowych, powstały 3 autorskie murale w przestrzeni sąsiedzkiej i zazieleniło się 500 sadzonek. Powstała przyjazna mieszkańcom przestrzeń, dostosowana do potrzeb jej użytkowników, niezależnie od ich wieku, bo przez nich współtworzona - wymyślona i wykonana. Do zainicjowanych przez działaczy społecznych prac dołączali kolejni mieszkańcy.

Konferencję podsumowującą projekt „Edukacja obywatelska w działaniu” zorganizowała Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Współpraca, dialog, porozumienie, zaangażowanie - to najczęściej powtarzane zarówno przez polskich, jak i zagranicznych ekspertów hasła podczas dyskusji na temat tworzenia przestrzeni miejskiej, głównie tej najbliższej mieszkańcom. Na pytanie "Jak mieszkańcy mogą partycypować w tworzeniu przestrzeni miejskiej Gdańska?" starali się odpowiedzieć podczas konferencji podsumowującej projekt "Edukacja obywatelska w działaniu" goście z szerokim doświadczeniem w dziedzinie rewitalizacji i społecznego współtworzenia przestrzeni miejskiej z kraju i z zagranicy, m.in.: Andreas Billert - historyk sztuki, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie rozwoju i rewitalizacji miasta, który organizował proces rewitalizacji m.in. Lipsku i Frankfurcie n. Odrą; Sean Brennan i Peter McDonald, na co dzień pracujący w przestrzeni miejskiej ze skonfliktowanymi społecznościami w Belfaście, Lech Mergler, działacz społeczny z Poznania oraz zastępca prezydenta Gdańska, ds. polityki przestrzennej, Wiesław Bielawski.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g