Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni (1960-61)

Rafał Nadolny-Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z Ewą Jaszczak-Kierownikiem WUOZ w Płocku, wzięli udział w konferencji naukowej, poświęconej dziełu Krystiana Burdy Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni, która odbyła się 23 października 2013 roku w Żelazowej Woli.

Projekt autorstwa Krystiana Burdy to koncepcja pomnika poświęconego fryderykowi Chopinowi, która miała się składać z form przestrzennych, ustawionych na odcinku 10 kilometrów wzdłuż drogi z Warszawy do Żelazowej Woli. Pomnik przewidziany został do oglądania z okien samochodu jadącego z prędkością 60 km/h. Film Burdy, koncepcja pomnika-drogi był zakończeniem kilkuletnich studiów i badań nad zagadnieniem rytmów w czasie i przestrzeni, prowadzonych przez artystę w pracowni Oskara Hansena i Jerzego Jarnuszkiewicza w ASP w Warszawie. Koncepcja pomnika została przedstawiona przez artystę podczas obrony dyplomu na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 1961 roku. Obok filmu zaprezentował fragment pomnika w formie makiety, okrągły relief, ukazujący widzenie form w ruchu, plansze fotograficzne ilustrujące ideę w przestrzeni, plan lokalizacji i zdjęcia pejzażu mazowieckiego. Częścią projektu był komentarz artysty.

Dzieło Krystiana Burdy to unikatowa propozycja artystyczna pomnika poświęconego Fryderykowi Chopinowi. Projekt zdumiewa rewolucyjnym podejściem do zagadnienia pomnika, rzeźby, przestrzeni, odczuwania i odnajdywania analogii rytmu w naturze i działalności człowieka, zwraca uwagę na udział i rolę przestrzeni w dziele sztuki. Pokaz projektu Krystiana Burdy w Żelazowej Woli po raz pierwszy po 50 latach, przybliża szerokiej publiczności idee artysty poprzez prezentację filmu, odtworzonej makiety z formami rzeźbiarskimi, fotografii archiwalnych i wypowiedzi artysty o projekcie. Jest to niezwykły pomysł monumentalnego, abstrakcyjnego pomnika, poświęconego Fryderykowi Chopinowi, zaprojektowany w 150. rocznicę urodzin kompozytora, niemający analogii w historii sztuki i architektury.
Organizatorami wydarzenia byli: Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, Oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g