Zaproszenie na konferencję „Finansowanie działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej”

Ogólnopolska konferencja specjalistyczna pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego, odbędzie się 3-4 października w Żyrardowie.

Od dwóch lat realizowany jest program „Szansa dla Zabytków”, w ramach którego udało się stworzyć swego rodzaju „think tank” ekspertów, praktyków z szeroko pojmowanego sektora zabytków i rewitalizacji. Wiele czasu i uwagi w naszych pracach poświęcamy kwestii finansowania, stanowiącej element konieczny dla prowadzenia jakichkolwiek działań rewitalizacyjnych i konserwatorskich. Obecnie zbliżamy się do nowego okresu programowania, a co za tym idzie, zmian dających nowe możliwości w zakresie finansowania nakładów na rewitalizację i zabytki. Gros środków dostępnych w latach 2014 – 2020 będzie instrumentami zwrotnymi, skierowanymi również do projektów generujących dochód i prywatnych przedsiębiorców. Już w tej chwili możemy ocenić, jak sprawdzają się podobne rozwiązania na przykładzie działania Inicjatywy JESSICA, realizowanej w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, śląskim i mazowieckim. Dodatkowo, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają konsultacje założeń Polityki Miejskiej, mającej stać się platformą zrównoważonego rozwoju miast i przeciwdziałania dezurbanizacji, a co za tym idzie determinującej podejmowane działania rewitalizacyjne i metody ich finansowania. Podczas spotkania, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentują stan prac nad Polityką Miejską oraz odbędzie się dyskusja, do której już teraz Państwa zachęcamy. Obejmie ona dotychczasowe doświadczenia na polu Inicjatywy JESSICA.

W imieniu organizatorów proszę o rejestrację poprzez formularz dostępny pod adresem http://ewidencjazabytkow.pl/formularz i zapraszam na to wydarzenie, które odbędzie się w zabytkowym budynku Resursy w Żyrardowie, przy ulicy 1 Maja 45.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g