Żyrardów ma nowy zabytek

Murowany budynek mieszkalny, położony w Żyrardowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 20, został wpisany do rejestru zabytków.

Nieruchomość została zbudowana w pierwszej ćwierci XX wieku i jest ważnym obiektem wschodniej części miasta, mającym niezaprzeczalny wpływ na zachowanie historycznego charakteru ulicy Bohaterów Warszawy. Należy do jednej z najciekawszych realizacji architektonicznych tej ulicy, tym samym stanowiąc element tożsamości kulturowej Żyrardowa. Malowniczy obiekt harmonijnie dopełnia tkankę willowej zabudowy tej części miasta. Jego oryginalna forma wzbogaca i ożywia przestrzeń publiczną. Wartość architektoniczną i urbanistyczną budynku podkreśla wysmakowana stylistycznie elegancka sylweta oraz wyważone proporcje. Na uwagę zasługuje również harmonijne zestawienie kolorów i materiałów oraz staranne dobranie i opracowanie detalu architektonicznego. Ponadto, budynek w swej oryginalnej formie posiada wartość dokumentalną, będącą świadectwem budownictwa mieszkaniowego z początku XX wieku oraz jest nośnikiem wiedzy o dawnym rzemiośle i sposobie budownictwa. Prezentowane wartości artystyczne i naukowe budynku, a także wysoki stopień zachowania substancji zabytkowej kwalifikują go do wpisu do rejestru zabytków.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g