Prace nad Krajową Polityką Miejską

MWKZ wziął udział w warsztatach rewitalizacyjnych „Rewitalizacja, jako zaplanowany, zintegrowany proces naprawy środowiska”, które odbyły się 18 września 2013 roku w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Rada Ministrów 16 lipca 2013 roku przyjęła Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020. Otwiera to formalnie proces opracowania Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Zgodnie z wizją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Krajowa Polityka Miejska ma być swego rodzaju propozycją rządu, określającą pożądane kierunki rozwoju miast, zgodnie z krajowymi i europejskimi dokumentami strategicznymi.

Kolejne warsztaty planowane są na 30 października 2013 roku.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g