Warszawa ma kolejny zabytek

Segment mieszkalny przy ulicy Wieniawskiego 7 w Warszawie wraz z terenem ogrodu, został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt wzniesiono w latach 1923-26 według projektu Mariana Kontkiewicza. Jest częścią szeregowej zabudowy ul. Wieniawskiego, znajdującej się na obszarze osiedla Żoliborz Urzędniczy, powstałej na zlecenie Ministerstwa Robót Publicznych, z przeznaczeniem na cele mieszkalne dla urzędników państwowych.

Budynek posiada wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Jest elementem spójnej zabudowy o jednolitej stylistyce, nawiązującej do architektury „dworkowej”. Wrażenie to, zwiększa biel elewacji skontrastowana z czerwienią dachówki. Urozmaicona linia zabudowy o niewielkich gabarytach, w połączeniu z ogrodami i zielenią ulicy, stworzyła kameralną atmosferę, charakterystyczną dla niewielkich osiedli. Dom wyróżnia zachowana, oryginalna tkanka zabytkowa oraz nieliczne przekształcenia wykonane bez szkody dla obiektu. Ponadto, budynek ten dokumentuje przedwojenne zasady spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, zapewniające komfort swoim użytkownikom, a także obrazuje rozwój peryferyjnej dzielnicy, jaką był w okresie międzywojennym Żoliborz.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g