Kolejny zabytek w Mławie

Dom mieszkalny, powstały w końcu XIX wieku, położony w Mławie, przy ulicy Warszawskiej 51, został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt posiada kartę ewidencyjną, a także został ujęty w studium historyczno-urbanistycznym miasta Mława z 1987 roku, w grupie budynków o szczególnych wartościach. Powstał około 1880 roku, jako dom mieszkalny o wyższym standardzie, w okresie międzywojennym powiększony o ryzalitowe dobudówki do tylnej elewacji, stając się domem czynszowym. Ma walory estetyczne, nietypowe dla budownictwa regionu – jak ozdobne oszalowanie elewacji, ażurowe zdobniki na fasadzie, nad ryzalitem dachy w kształcie trzech obelisków i został wpisany do rejestru ze względu na wartości artystyczne.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g