Trzecie spotkanie Regionalnej Grupy Koordynacyjnej projektu airLED

MWKZ, w dniach 05-06.09.2013 roku weźmie udział w spotkaniu Regionalnej Grupy Koordynacyjnej projektu airLED.

Tematem jego wystąpienia będzie „Lotnisko w Twierdzy – działania rewitalizacyjne w kontekście rozwoju strefy oddziaływania Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin”.

Celem projektu, w którym uczestniczy 9 partnerów z Węgier, Polski, Słowenii i Włoch, jest wypracowanie przez regiony europejskie spójnej wizji zintegrowanego rozwoju obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie lotnisk oraz powstania „Airport Cities”. W przypadku lotniska w Modlinie, rozważania te muszą uwzględniać także aspekt kulturowy i przyrodniczy – lotnisko powstaje w obrębie wielkiej twierdzy fortowej z XIX i pocz. XX w. i w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo, co stwarza ograniczenia, ale i szanse na powstanie unikalnego kompleksu, harmonijnie łączącego rozwój z ochroną wartości, na przykład poprzez rozwój turystyki kulturowej. Może to także przyczynić się do rewitalizacji zabytkowej twierdzy.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g