Kolejny zabytek na Mazowszu

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z otoczeniem, położony w Łysakowie w powiecie ciechanowskim, został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt powstał w 1881 roku. Jego opracowanie architektoniczne jest eklektyczne, w konwencji określanej dawniej jako „styl lombardzki”, rzadko występujący w polskiej architekturze. Budynek kościoła posiada wartości artystyczne, jak połączenie cegły z otynkowanym detalem architektonicznym, gzyms arkadkowy, narożne filary z płycinami i zachowanymi hełmami, ozdobną wieżyczkę na sygnaturkę. Jego otoczenie stanowi dawny cmentarz, funkcjonujący od powstania parafii (przełom XIV i XV wieku), do połowy XIX wieku, na którym zachował się jeden nagrobek z połowy XIX wieku. Obecny cmentarz przykościelny ma wartość historyczną, a jego obszar jest otoczeniem budynku kościoła, zapewniającym ochronę wartości widokowych kościoła.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g