Budynek kościoła w Wojnówce w rejestrze

Budynek kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Wojnówce w powiecie mławskim, został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt powstał w latach 1904-1914, jego opracowanie architektoniczne jest neogotyckie. Budynek kościoła to dzieło architektury w konwencji typowej dla budownictwa sakralnego ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku, zachowany w niemal pierwotnym stanie. Został wpisany ze względu na zachowane wartości artystyczne i historyczne.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g