Nowy zabytek na Mazowszu

Brama-dzwonnica z częścią murowaną ogrodzenia, położona na cmentarzu przykościelnym kościoła pw. Nawiedzenia NMP e Ciechanowie, została wpisana do rejestru zabytków.

Pochodzi ono w większości z pierwszej połowy XX wieku. W jego skład wchodzi oryginalny, unikatowy układ napędu centralnego, oparty na silniku gazowym i zespole gazogeneratora, oraz układ technologiczny przemiału zboża na mąkę i kaszę. Należy do tzw. modelu młyna amerykańskiego, wykształconego w XIX wieku, gdzie rozwiązania techniczne i funkcjonalne znacznie eliminowały pracę człowieka.

Budowle powstały około 1900 roku. Ze względu na wartości historyczne i artystyczne zostały wpisane do rejestru zabytków.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g