Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

Wyposażenie młyna „Nowość” w Niegowie, zostało wpisane do rejestru zabytków.

Pochodzi ono w większości z pierwszej połowy XX wieku. W jego skład wchodzi oryginalny, unikatowy układ napędu centralnego, oparty na silniku gazowym i zespole gazogeneratora, oraz układ technologiczny przemiału zboża na mąkę i kaszę. Należy do tzw. modelu młyna amerykańskiego, wykształconego w XIX wieku, gdzie rozwiązania techniczne i funkcjonalne znacznie eliminowały pracę człowieka.

Zasadniczym elementem wyposażenia jest zainstalowany w 1928 roku, silnik na gaz ssany typu „Otto”, należący do nielicznych tego typu obiektów w skali kraju. Zachowana niemal w stanie kompletnym jest również linia technologiczna do produkcji gazu wodno-czadowego z koksu, wykorzystana do zasilania silnika. Maszyny i urządzenia młyńskie poruszane były poprzez zespół pędni: główną, znajdującą się w przyziemiu, oraz pędnię górną, usytuowaną na III kondygnacji młyna. W skład wyposażenia weszły trzy mlewniki, dwa śrutowniki i perlak. Młyn wyposażono również w zespół maszyn czyszczących: odsiewacze graniaste i wstrząsowe. Transport surowca i produktów przemiału, rozwiązano stosując przenośniki kubełkowe, ślimakowe oraz zsypy grawitacyjne.

Układ technologiczny młyna jest w znacznej mierze kompletny i sprawny. Z uwagi na jego oryginalność, a jednocześnie nowoczesność rozwiązań przestrzeni produkcyjnych, stanowi świadectwo rozwoju kultury materialnej, charakterystycznej dla rozwoju młynarstwa.

Ze względu na czas powstania i zachowane wartości historyczne i naukowe dla rozwoju młynarstwa, obiekty stanowiące wyposażenie młyna „Nowość” w Niegowie, zostały wpisane do rejestru zabytków.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora ZabytkówArchiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g