Zespół budowlany szkoły rolniczej w Golądkowie w rejestrze zabytków

Obiekty wzniesiony około 1925 roku, składające się z dawnego, głównego budynku dydaktycznego, dawnego budynku administracyjnego i dawnej stajni spichlerza, znajdujące się w Golądkowie (gmina Winnica, powiat pułtuski), zostały wpisany do rejestru zabytków.

Są one jedynymi, zachowanymi w niemal pierwotnej formie, obiektami dawnej sejmikowej szkoły rolniczej. Opracowanie architektoniczne jest w konwencji stylu narodowego, bliskie „stylowi dworkowemu”. Budynki, przestrzennie i architektonicznie tworzą zespół o wartości historycznej i artystycznej, zwłaszcza, ze względu na dobre jakościowo i zachowane opracowanie form charakterystycznych dla lat międzywojennych, a dokładniej dla stylu narodowego.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g