Szansa dla zabytków 2013

Druga edycja konferencji „Szansa dla zabytków” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2013 roku w Warszawie.

Tematem tegorocznego spotkania, na którym można było się dowiedzieć, jak przygotowywać projekty miejskie z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, była „Rewitalizacja i zrównoważony rozwój – podstawa dużych projektów miejskich”. Porównano doświadczenia zagraniczne, między innymi brytyjskie, holenderskie i niemieckie z polskimi, w tym zakresie. Problematyka konferencji wynikała z doświadczeń, które w ostatnich latach wykazały, iż transformacja polityczna i gospodarcza, jaka nastąpiła po 1989 roku postawiła ochronę zabytków w nowej sytuacji. Ochrona zabytków nie może skutkować tylko „skansenizacją” historycznej przestrzeni oraz poszczególnych zabytkowych elementów ją kształtujących. Rozsądne gospodarowanie dziedzictwem architektonicznym jest niezwykle ważne z punktu widzenia globalnych wysiłków podejmowanych na rzecz osiągania zrównoważonego rozwoju. Gwałtowne zmiany zachodzące obecnie w społeczeństwie zwiększają nacisk na pewne aspekty dziedzictwa architektonicznego, na przykład w obszarach miejskich i tradycyjnych strefach przemysłowych. Władze odpowiedzialne za dziedzictwo kulturalne oraz architektoniczne - ale także inwestorzy, projektanci, architekci - powinni być zainteresowani aktywnym udziałem w procesie rozwoju miast, przestrzeni, w celu promowania roli dziedzictwa historycznego, jako żywotnego źródła społecznego poczucia tożsamości i ciągłości. Działania te nie tylko zwiększają dobrobyt w społeczeństwie, ale także mogą uwidaczniać, jak można w udany sposób łączyć ochronę i rozwój. Istotnym aspektem jest także fakt, że dziedzictwo ma także potencjał prorozwojowy, poprzez atrakcyjność inwestycyjną „wartości dodanej” jaką są jego walory historyczne i zabytkowe. Badania brytyjskie wykazują, że nakłady na ochronę dziedzictwa kulturowego są ważnym elementem wpływającym na rozwój gospodarczy. Stąd kładzie się tak duży nacisk na właściwe zagospodarowanie i użytkowanie zabytków, uznając ich ekonomiczną wartość, jednocześnie przy zachowaniu ścisłej współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Pierwszego dnia, gości konferencji, odbywającej się we wnętrzach Ufficio Primo, uroczyście przywitał Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, a także Michał Socha – Dyrektor biura badań i dokumentacji zabytków EwidencjaZabytkow.pl i Jan Lubomirski – Prezes Zarządu Fundacji Książąt Lubomirskich. Następnie, odczytano list o przyznaniu honorowego patronatu nad konferencją przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Hank Dittmar - dyrektor generalny Fundacji Księcia Karola poruszył temat „Zrównoważony rozwój – doświadczenia brytyjskie. Po nim, głos zabrał Rafał Nadolny w sprawie „Zrównoważony rozwój – praktyka partnerstwa, czyli nie startujemy od zera”. Profesor Maria Lubocka – Hoffmann opowiedziała o retrowersji, czyli polskim wkładzie w rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju w Europie. „Doświadczenia brytyjskie – partycypacja społeczna, rozwój komercyjny i zachowanie dziedzictwa”, omówiła Izabela Gajny – architekt i urbanista RIBA. Następnie, Zenon Reszka – Burmistrz Błonia i Huub Droogh urbanista, partner RDH AU, specjalista w zakresie procesów rewitalizacyjnych, przedstawili zagadnienie „Wzmocnienie jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenie nowoczesnego systemu usług publicznych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei Rynku w Błoniu”. Magdalena Lachowska – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zaprezentowała rewitalizację zabytków Górnego Śląska na wybranych przykładach. Kolejnym tematem poruszonym przez Łucję Zawadzką – Zastępcę Dyrektora Kopalni Guido była zabytkowa kopalnia Guido i sukces multifunkcyjnego projektu poprzemysłowego. Krzysztof Tyszkiewicz – członek zarządu spółki BBI Development NFI SA omówił, jak inwestycje komercyjne są szansą dla przywracania funkcji miejskich. Rewitalizację dawnego sanatorium w Trzebiechowie przedstawiła Barbara Bielinis – Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Aleksander Broda z Fundacji Książąt Lubomirskich opowiedział o nowym życiu zabytku i roli prywatnego inwestora w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Ostatnim tematem pierwszego bloku – doświadczenia, był Zespół Starej Przędzalni w Żyrardowie, poruszony przez Piotra Błażejewskiego – Członka Zarządu Stara Przędzalnia Sp. z o.o. W drugim bloku – szanse, o projektach rewitalizacyjnych dzielnic Gdańska omówił Grzegorz Lechman z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Pierwszy dzień konferencji zakończył się bankietem w Białej Sali Pałacu w Wilanowie.

Drugiego dnia konferencji, która odbywała się w Pałacu w Wilanowie, gości przywitał Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, który przedstawił temat „Pałac, jako instytucja kultury kreująca funkcje otoczenia”. Po nim, swoje interaktywne prezentacje połączone z debatą prowadzili: Huub Droogh, Taco Tuinhof i Sylwia Mikołajczak. Kolejny panel dyskusyjny „Blaski i cienie dużych projektów rewitalizacyjnych na przykładzie Poznania” był prowadzony przez Piotra Libickiego, eksperta ds. miasta Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Panelistami byli: Mariusz Wiśniewski – przewodniczący Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, dr Piotr Korduba z Instytutu Historii Sztuki UAM, Dagmara Mliczyńska – Hajda – architekt i urbanista, współtwórca Programu odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania, a także Bartłomiej Hofman – Prezes Zarządu Immobel Poland. Konferencję podsumował Michał Socha.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z konferencji. Ich autorem jest Antoni Oleksicki – Zastępca MWKZ.

Tutaj więcej informacji o spotkaniu uczestników konferencji w Pałacu Prezydenckim 13 czerwca 2013 roku.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g