Wieża ciśnień w Siedlcach w rejestrze zabytków

Wieża

Wieża ciśnień, zbudowana około 1906 roku, znajdująca się w Siedlcach przy ulicy Żwirowej 22, została wpisana do rejestru zabytków.

Obiekt jest elementem infrastruktury kolei Warszawsko-Terespolskiej, otwartej w 1866 roku, zwanej Drogą Żelazną Warszawsko-Terespolską, łączącej Warszawę z Cesarstwem Rosyjskim. Na terenach kolejowych, z reguły budowano wieże ciśnień w pobliżu stacji osobowych i towarowych oraz w pobliżu parowozowni, zapewniając stały i równomierny dopływ wody niezbędny do zasilania parowozów. Ponadto, zapewniały one wodę dla obiektów technicznych i socjalnych stacji kolejowych. Wieża ciśnień przy ulicy Żwirowej, została wzniesiona na przełomie wieków, kiedy to rozbudowano infrastrukturę kolejową Siedlec. Zachowana w niemal niezmienionym stanie jest charakterystycznym obiektem kolejowym z początku XX wieku i stanowi przykład eklektycznej architektury przemysłowej. Podziały architektoniczne elewacji, boniowanie i interesujący detal architektoniczny, stanowią o jej znacznych wartościach artystycznych. Wartość historyczna, związana jest z dziejami kolei Warszawsko-Terespolskiej, zwanej Drogą Żelazną Warszawsko-Terespolską i historią miasta.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

a

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g