Murowana dzwonnica w Ostrołęce w rejestrze

Murowana dzwonnica, znajdująca się przy kościele farnym pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce, została wpisana do rejestru zabytków.

Obiekt wzniesiono w latach 1909-10, według projektu architektów Karola Jankowskiego i Franciszka Lippopa, jako część realizacji zespołu sakralnego, w skład którego weszły: kościół, plebania i budynki gospodarcze.

Dzwonnicę zbudowano z cegły, w 1959 roku w miejscu poprzednio istniejącej. Budynek w swym kształcie i poprzez zastosowanie skromnego detalu architektonicznego w drugiej kondygnacji, łączy się z wizualnie zarówno z sąsiadującym kościołem farnym, jak i istniejącą wcześniej dzwonnicą. Obiekt stanowi materialne świadectwo rozwoju parafii, tworząc czytelny i historycznie zgodny układ kompozycyjny, a także jest świadectwem rozwoju miasta i ze względu na wartości historyczne, został wpisany do rejestru zabytków. Jednocześnie przy zachowanym tradycjonalizmie form i podkreślaniu związków z architekturą kościoła, stanowi przykład przenikania tendencji modernistycznych, które oprócz koncepcji Barbary Brukalskiej z 1958 roku, były podstawą planowanej, a niezrealizowanej pod koniec lat 30. XX wieku, kompleksowej rozbudowy całego założenia.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g