Budynek młyna w Niegowie w rejestrze

aMurowany budynek młyna „Nowość” z 1928 roku, położony w Niegowie w powiecie wyszkowskim, został wpisany do rejestru zabytków.

We wnętrzu zachował się w znacznej mierze sprawny technicznie układ technologiczny młyna i związane z nim maszyny i urządzenia młyńskie. Budynek stanowi przykład obiektu techniki, charakterystycznego dla terenów wiejskich. Jednocześnie, biorąc pod uwagę czas powstania, wyróżnia się nowoczesnością rozwiązań przestrzeni produkcyjnych, unikatowym zachowanym wyposażeniem motorowni – gazowni, a także utrzymanymi systemami transmisji napędu centralnego (zespolonego) maszyn i urządzeń młyńskich oraz systemami transportu pionowego zboża i produktów przemiału.

Z uwagi na wartości historyczne i naukowe, jako świadectwo rozwoju młynarstwa na terenach pólnocno-wschodniego Mazowsza, obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

bc
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g