Wystawa „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”

Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 15 marca 2013 roku, o godzinie 12:45, w  Kampusie UKSW (ul. Wóycickiego 1/3), bud. 23, III piętro.

Odbędzie się również wykład mł. insp. Mirosława Karpowicza z Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, "Zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom", 15 marca 2013 roku, o godzinie 13:15, w Kampusie UKSW, bud. 23, s. 407.

Na wystawę pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają: Stowarzyszenie Muzeum Policji, Komenda Główna Policji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Szczegóły w załączniku [pobierz]

 Zapraszam w imieniu organizatorów.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków 

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g