Układ urbanistyczny w mieście Raciąż w rejestrze zabytków

Raciaz_fot.B.Siemionko_1Układ urbanistyczny w mieście Raciąż, w powiecie płońskim został wpisany do rejestru zabytków.

Na terenie objętym decyzją MWKZ czytelne są pozostałości przedkolacyjnego układu przestrzennego, to jest: ośrodek kultu (podgrodowy względem grodu na zachód od rzeki Karsówki) oraz część placu targowego, na które nałożono regularne rozplanowanie średniowiecznego miasta lokacyjnego z pozostawieniem w dawnym miejscu ośrodka kultu.
Ciekawe skumulowanie małomiejskich drewnianych budynków z przełomu XIX i XX wieku przetrwało fragmentarycznie do dziś. Historyczny układ przestrzenny został w niewielkim stopniu zdeformowany po 1960 roku, w związku z wniesieniem przy pl. Mickiewicza (rynek) trzech piętrowych budynków zajmujących po kilka dawnych działek.


Na obszarze objętym decyzją MWKZ, znajdują się następujące obiekty zabytkowe:
-zespół kościoła pw. św. Wojciecha
-budynek plebanii wraz z przyległym terenem
-budynek dawnej synagogi

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

 

 

Raciaz_fot.B.Siemionko2Raciaz_fot.B.Siemionko3

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g