Cmentarz rzymskokatolicki w Wieniawie w rejestrze zabytków

to1Cmentarz został założony na początku XIX wieku, na wschód od kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Wieniawie obok dawnego cmentarza przykościelnego.

Zachowało się wiele zabytkowych nagrobków wolnostojących, grobowców i płyt nagrobnych. Najstarsze pochodzą z XIX wieku. Zaewidencjonowano 29 najcenniejszych obiektów. Prezentują różne typy: krzyże na cokołach, płaskorzeźbione stele, pnie drzew na skałach. Zostały wykonane z piaskowca. Na kilku nagrobkach pojawiają się inskrypcje z nazwiskami kamieniarzy.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

 

 

to2to3

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g