Zespół dworca kolejowego w Mordach w rejestrze

Zespół dworca kolejowego, znajdujący się przy ulicy Kolejowej w Mordach, obejmujący dworzec, budynek mieszkalny i wieżę ciśnień, został wpisany do rejestru zabytków.

Dworzec wraz z wieżą ciśnień i budynkiem mieszkalnym tworzą typowy zespół kolejowy, wznoszony dla kolei żelaznej na początku XX wieku. W wyniku modernizacji i rozbudowy, podobne zespoły kolejowe przestały istnieć lub straciły swój pierwotny wygląd. Tego typu dworce zachowały się między innymi na Białorusi (Ostaszków) i w Rosji (Guriew ob. Atyrau). Zespół kolejowy w Mordach wraz z dziedzińcem przydworcowym i najbliższym otoczeniem, zachował się w niemal niezmienionym stanie i stanowi wraz z otoczeniem ważny akcent w miejscowym układzie przestrzennym. Jest również materialnym dokumentem dziejów kolei w Polsce oraz historii miasta.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g