Kolejne spotkanie w sprawie ochrony Twierdzy Modlin

środa, 23 stycznia 2013 12:09

modlin1Ochrona Twierdzy Modlin była tematem spotkania, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Rozmowom przewodniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. Udział wzięli m.in. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Rafał Nadolny i zastępca MWKZ Antoni Oleksicki, przedstawiciele: Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Rafał Nadolny omówił zakres ochrony konserwatorskiej Twierdzy Modlin, przedstawił plany indywidualnych wpisów do rejestru zabytków budowli wchodzącej w skład cytadeli i twierdzy fortowej w 2013 roku oraz aktualny stan uzgodnień, dotyczących porozumienia w sprawie powołania miejskiego konserwatora zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wstępnie omówiono postulaty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgłoszonych przez różne podmioty, w tym MWKZ.

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o planach resortu dotyczących użytkowanych obecnie terenów Twierdzy, w tym o terminach przekazania niektórych nieruchomości.

Reprezentant Urzędu Miasta omówił stanowisko władz miasta, dotyczące rezygnacji z projektu utworzenia w najbliższym czasie Parku Kulturowego oraz podtrzymania woli działań na rzecz uznania Twierdzy Modlin za Pomnik Historii.

Poruszono również temat udostępnienia turystycznego i promocji Twierdzy oraz możliwości odsłonięcia widoku na Twierdzę poprzez wycinkę drzew.

Było to już trzecie spotkanie dotyczące Twierdzy Modlin, organizowane z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego w celu koordynacji działań różnych instytucji dla rozwiązania problemów związanych z ochroną i zagospodarowaniem Twierdzy. Poprzednie odbyły się w marcu i październiku 2012 roku, ponadto w listopadzie zainaugurował działanie zespół roboczy. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania robocze, dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania, wytycznych konserwatorskich i wizji docelowego zagospodarowania twierdzy, oraz możliwości wykonania wycinek w celu powstrzymania destrukcji zabytkowych budowli, poprawienia ekspozycji Twierdzy i jej udostępnienia turystycznego.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytkówmodlin2modlin3