Budynek przy ul. Traugutta 34 w Radomiu w rejestrze zabytków

rad1Obiekt powstał w 1935 roku, według projektu Alfonsa Pinno, uznanego radomskiego architekta okresu międzywojennego. Pierwotnie mieścił się w nim prywatny szpital położniczy doktora Feliksa Żabnera.

Budynek jest jedynym na południowym Mazowszu przykładem architektury streamlinu. Stanowi ważny, rozpoznawalny element przestrzenny w układzie urbanistyczno-architektonicznym Radomia.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytkówrad2
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g