Gorzelnia drożdżowa „Henryków” w rejestrze zabytków

Zespół budowlany gorzelni drożdżowej ?Henryków? został wzniesiony w latach 1902-04 dla Henryka Bienenthala. Jest zlokalizowany przy ul. Klasyków 10 w Warszawie.

Wpisem objęto budynek portierni, budynek produkcyjny i budynek mieszkalny wraz z otoczeniem. Budynek portierni zachował charakter pierwotnego zespołu fabrycznego za sprawą surowych ceglanych elewacji. Jako jedyny z historycznej zabudowy, jest widoczny od strony ulicy Klasyków, sygnalizując zabytkowy charakter zespołu. Dawny budynek mieszkalny jest szczególnie cenny ze względu na zachowane bez przekształceń bryłę i elewację. Obiekt pełnił swą pierwotną funkcję do II wojny światowej. Po 1945 roku wykorzystywano go do celów administracyjnych i socjalnych. W budynku, w dużym stopniu zachowały się elementy pierwotnego wyposażenia, charakteryzujące się wysokim poziomem wykonania: schody drewniane z ażurową balustradą żeliwną, balustrada balkonu elewacji tylnej, stolarka okienna i drzwiowa. Szczególne walory artystyczne przedstawia druga kondygnacja werandy z przeszkoloną elewacją.

Zespół dawnej gorzelni drożdżowej ?Henryków? to unikatowy w skali Białołęki, dobrze zachowany zespół architektury przemysłowej początku XX wieku. W dzielnicy zachowało się zaledwie kilka zabytkowych budynków, definiujących jej historyczną tożsamość. Założenie gorzelni wiązało się z rozwojem całej okolicy, która wzięła swoją nazwę od imienia pierwszego właściciela zakładu ? Henryka Bienenthala. Budynki dawnej gorzelni stanowią materialne świadectwo rozwoju przemysłu i infrastruktury terenów podmiejskich zlokalizowanych na północny zachód od Warszawy, a także rozwoju przemysłu spożywczego na Mazowszu. Warto podkreślić, iż sama drożdżownia do lat dwudziestych XX wieku była jedynym takim zakładem prosperującym w rejonie Warszawy. Zespół budowlany prezentuje wybitne walory historyczne. Równocześnie obiekty posiadają walor artystyczny z uwagi na spójnie zaprojektowany wystrój architektoniczny, wysoką jakość materiałów i wykonania detalu architektonicznego.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytkówlogo
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g