Pierwsze posiedzenie Zepołu Roboczego ds. Twierdzy Modlin

P1W dniu 8 listopada br. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego przy Wojewodzie Mazowieckim ds. ochrony i zagospodarowania Twierdzy Modlin.

Spotkaniu przewodniczyli Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Rafał Nadolny i Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.

Udział wzięli m.in.: przedstawiciele Urzędu Miasta, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura Wojewody, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Agencji Mienia Wojskowego i Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Omawiano m.in. możliwości utworzenia w Twierdzy Modlin Parku Kulturowego i wystąpienia o nadanie jej statusu Pomnika Historii, przekazania niektórych nieruchomości na rzecz Miasta (Kasyno Oficerskie), wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sprzyjających zagospodarowaniu terenów twierdzy, dokonania indywidualnych wpisów do rejestru zabytków poszczególnych obiektów twierdzy i powołania Miejskiego Konserwatora Zabytków. Poruszono też kilka bieżących problemów na styku MWKZ ? Miasto ? Agencja Mienia Wojskowego oraz przygotowanie działań związanych z promocją Twierdzy.

Stwierdzono potrzebę wypracowania wizji przyszłego zagospodarowania Twierdzy Modlin i podjęcia rozmów między poszczególnymi instytucjami.

Kolejne spotkanie zespołu planowane jest na przełomie listopada i grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

 

P2P3P4P5

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g