Zespół Kościoła rzymsko-katolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Żmijewie Kościelnym

ZmijewoW dniu 9 listopada 2012 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych zespół kościoła rzymsko-katolickiego p.w. Św. Jana Chrzciciela położony w miejscowości Żmijewo Kościelne gm. Stupsk, pow. mławski, składający się z budynku kościoła (z 1873-74 r.), dzwonnicy (z XVIII, XIX w.), ogrodzenia cmentarza przykościelnego (z ok.1920-30 r.), cmentarza przykościelnego z drzewostanem i starego cmentarza z drzewostanem.

 

Budynek kościoła powstał w latach 1873-74 jako neogotycki, murowany z cegły (fundamenty z łamanego kamienia), prostopadłościenny z dachem dwuspadowym krytym blachą, w którym ośmioboczna wieżyczka sygnaturki. Na zachód od kościoła znajduje się dzwonnica powstała w XVIII-XIX w. Drewniana na kamiennym fundamencie, o konstrukcji szkieletowej z centralnym słupem, pionowo szalowana, na rzucie kwadratu, z niskim dachem czterospadowym krytym blachą.  Mur, z lat międzywojennych, okalający cmentarz przykościelny wykonany z łamanych głazów eratycznych, ciągnący się po obrysie nieregularnego wieloboku, bliskiego okręgowi. Z dwóch stron dochodzi do ścian dzwonnicy, przed fasadą kościoła dwuskrzydłowa brama między dwoma furtkami, od północy i zachodu po furtce. Brama i furtki kowalskie ozdobne z nitowanych kształtowników. Cmentarz przykościelny funkcjonował od założenia parafii (XV w.) do około połowy XIX w., następnie przekształcony w obszar urządzonej zieleni - obecnie nieregularny szpaler drzew przy ogradzającym murze. Stary cmentarz powstał po około połowie XIX w., funkcjonował do początków XX w. Przestrzennie jest przedłużeniem ku zachodowi cmentarza przykościelnego od którego oddzielony w/w murem. Obrys nieregularnego wieloboku, ogrodzenie powstałe po ok.1960 r., częściowo z łamanych głazów eratycznych, częściowo z prefabrykowanych elementów betonowych. Zachowany nieregularnie rozmieszczony drzewostan oraz nagrobki, w tym mające walory artystyczne i historyczne.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g