Przedstawiciele WUOZ na Sesji Rady Powiatu w Legionowie

1s26 lipca 2012 roku odbyła się sesja Rady Powiatu w Legionowie. Jednym z poruszanych tematów był stan zachowania zabytków na terenie powiatu legionowskiego. Omawiano również sprawy gminnych wykazów zabytków i wspieranie finansowe prac przy obiektach zabytkowych przez organy samorządowe i państwo. W posiedzeniu Rady, z ramienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wziął udział Pan Antoni Oleksicki ? Zastępca Konserwatora, Pani Małgorzata Chodorowska ? Kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych i Pan Stefan Fuglewicz ? pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

2s3s
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g