Nowy zabytek w woj. mazowieckim

Organistówka z drugiej połowy XVIII w. w miejscowości Mordy (pow. siedlecki), została wpisana do rejestru zabytków.

Organistówka znajduje się przy ulicy Wyszyńskiego 7.  Budynek ten (pierwotnie plebania) wraz z kościołem i plebanią, tworzą zespół sakralny zajmujący południowo-zachodni fragment historycznej zabudowy miejscowości, stanowiąc ważny, wyróżniający się akcent w miejscowym układzie przestrzennym oraz jest materialnym dokumentem dziejów miasta i tej części Mazowsza.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g