Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

Wieczfnia_Koscielna_kosciol_1Zespół budowlany kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Wieczfnia Kościelna, został wpisany do rejestru zabytków.

Wpisem objęty został budynek kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika, dzwonnica, kamienny mur okalający cmentarz przykościelny oraz cmentarz przykościelny, powstałe pod koniec XIX wieku. Budowle te są dziełami architektury i budownictwa, tworzącymi jednolity zespół budowlany. Cmentarz przykościelny ma wartość historyczną.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Wieczfnia_Koscielna_dzwonnica
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g