Nowy zabytek w woj. mazowieckim

DSC02538Plebania z 1911 roku, znajdująca się w Mordach (pow. siedlecki) została wpisana do rejestru zabytków.

Plebania jest usytuowana przy ul. Wyszyńskiego 3. Na elewacjach została zachowana oryginalna dekoracja architektoniczna, a w części pomieszczeń, z pierwotnego wystroju zachowała się sztukateria i piece.

Budynek plebanii wraz z kościołem i organistówką tworzą zespół sakralny, zajmujący południowo-zachodni fragment historycznej zabudowy miejscowości, stanowiąc ważny, wyróżniający się akcent w miejscowym układzie przestrzennym oraz jest materialnym dokumentem dziejów miasta i tej części Mazowsza.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g