Zaproszenie na sesję naukową w Siedlcach

Dwór Podlaski15 czerwca 2012 roku w Muzeum Regionalnym w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 1 odbędzie się sesja naukowa „Dwór Podlaski – tradycja, tożsamość, przyszłość”.

Szczegółowy program sesji jest dostępny w załączniku pobierz

Uczestnictwo w sesji należy zgłosić najpóźniej do 6 czerwca 2012 roku (środa) na „Karcie uczestnictwa”, która jest dostępna na stronie www.muzeumsiedlce.art.pl w zakładce „Wystawy i imprezy/Sesje”. Kartę można przesłać pocztą, faxem lub e-mailem.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g