Nowy zabytek na mapie Mazowsza

kościół parafialny pw. Matki Bożej RóżańcowejZespół budowlany, położony w miejscowości Wyszyny Kościelne w powiecie mławskim, składający się z kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej, dawnego cmentarza przykościelnego z istniejącym na nim drzewostanem, ogrodzenia cmentarza przykościelnego został wpisany do rejestru zabytków.

Kościół neogotycki powstał na przełomie XIX/XX wieku, według projektu Józefa Górskiego i Stefana Szyllera. Cmentarz przykościelny funkcjonował od czasu powstania parafii (koniec XIV wieku) do połowy XIX wieku, a następnie został przekształcony w obszar urządzonej zieleni i posiada wartość historyczną. Ogrodzenie cmentarza przykościelnego z obrobionych głazów eratycznych, powstało około 1900 roku. Z uwagi na charakterystyczną dla regionu formę (świadectwo minionej epoki) uznano je za dzieło budownictwa.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g