Kościół pw. Św. Doroty w Bogurzynie w rejestrze zabytków

Kościół pw. Św. Doroty w BogurzynieMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. Św. Doroty wraz z otoczeniem. Kościół ten został ukończony w 1862 roku. Ma wyraźne cechy neogotyku.

Otaczający kościół cmentarz, powstał przy powołaniu parafii (przełom XIV i XV w.), funkcjonując do połowy XIX w. Następnie został przekształcony w obszar urządzonej zieleni - obecnie też kilkudziesięcioletnie drzewa (głównie kasztanowce) planowo nasadzone w bliskości ogrodzenia. Cmentarz ten ma wartość historyczną, a ponadto tworzy niezbędną przestrzeń zapewniającą ochronę widokową.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g