Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Otwock Wielki, Pałac BielańskichRafał Nadolny ? Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków weźmie udział w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Stargardzie Szczecińskim, w dniach 17-18 kwietnia 2012 roku.

Organizatorami obchodów z upoważnienia Generalnego Konserwatora Zabytków są: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata.

We wtorek, 17 kwietnia 2012 roku w Stargardzkim Centrum Kultury odbędzie się konferencja naukowa ?Odbudowa miast historycznych ? bilans i nowe perspektywy?, podczas której zostaną zaprezentowane najbardziej istotne dokonania z terenu Polski od 1945 r. po czasy współczesne na tle doktryn konserwatorskich. Jednym z celów konferencji jest próba podsumowania dokonań w dziele odbudowy polskich miast zniszczonych w wyniku II wojny światowej.

W środę, 18 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00, w Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata planowana jest oficjalna Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Ideą obchodów jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów, opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do opieki nad nimi.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g