Forum Ochrony Zabytków

Rafał NadolnyRafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na posiedzenie Forum Ochrony Zabytków, które zostało zaplanowane na poniedziałek, 27 lutego o godz. 17:00, w sali konferencyjnej, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.

Planowany program posiedzenia Forum:

-wybór koordynatora,
-dyskusja nad przystąpieniem do prac, mających na celu propozycję nowelizacji    ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
-propozycja programu działań na Forum na 2012 r.Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g