Dwa nowe pomniki historii na terenie woj. mazowieckiego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenia w sprawie uznania żyrardowskiej Zabytkowej Osady Fabrycznej i ?Warszawy ? Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya" za pomniki historii.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 17 i 18 stycznia 2012 roku. Oficjalna uroczystość wręczenia dokumentu potwierdzającego uznanie Zabytkowej Osady Fabrycznej w Żyrardowie i Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya w Warszawie za pomniki historii, odbędzie się w czwartek, 2 lutego 2012 roku, o godzinie 12.00, w Pałacu Prezydenckim.

Celem ochrony pomnika historii żyrardowskiej Zabytkowej Osady Fabrycznej jest zachowanie ze względu na wartości artystyczne i kulturowe oraz autentyzm historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego osady fabrycznej, będącej świadectwem świetności przemysłu lniarskiego na ziemiach Królestwa Polskiego, nowatorskiej myśli urbanistycznej, a także jednego z największych XIX-wiecznych ośrodków przędzalniczych w Europie.

Obszar pomnika historii ?Żyrardów - XIX-wieczna Osada Fabryczna? obejmuje przyfabryczne osiedle domów robotniczych wraz z budynkami użyteczności publicznej, dawną ?dzielnicą willową? wraz z parkiem miejskim im. K.A. Dittricha oraz tereny zakładów lniarskich.

O uznaniu ?Warszawy ? Zespołu Stacji Filtrów Williama Lindleya" za park historii, zadecydowało zachowanie, ze względu na wartości techniczne, historyczne, architektoniczne oraz przestrzenne, materialne i niematerialne, pochodzącego z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. zabytkowego zespołu zabudowań i urządzeń uzdatniających wodę, utrzymanych do dziś w doskonałym stanie oraz nadal użytkowanych zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem.

Obszar pomnika historii ?Warszawa Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya? obejmuje zabudowania i infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem stacji filtrów z systemem oczyszczania wody oraz komponowaną zieleń na terenie otoczonym murowanym ogrodzeniem.

Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice
i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki historii ustanawiane są od 1994 roku. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 48 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Żyrardowska zabytkowa osada fabryczna Plac Jana Pawła II
Budynki mieszkalne Budynki pofabryczne
Zakład wodociągu centralnego - pompownia Budynek dieselowi
Budynek dieselowi wnętrze filtra powolnego
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g