Konwent powiatów

O roli samorządów w sprawowaniu opieki nad zabytkami na Mazowszu m.in. rozmawiano podczas konwentu powiatów. W spotkaniu organizowanym w Łochowie udział wziął Antoni Oleksicki Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W skład konwentu wchodzą starostowie z powiatów z województwa mazowieckiego i prezydenci miast na prawach powiatu, którzy reprezentują Związek Powiatów Polskich. Cele konwentu realizowane są poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, a także współdziałanie
z innymi instytucjami z terenu Mazowsza.

(źródło: www.mazowieckie.pl)

twierdza_modlin_-_spichlerz_w_wid_ach_narwi_i_wis_y

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g