Pałac i Park w Sannikach pięknieją

Remont i adaptacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach na Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina przebiega zgodnie z planem. Właśnie zakończył się pierwszy etap prac ? ukończono remont najważniejszych elementów konstrukcyjnych pałacu. Trwa także rewaloryzacja parku ? mówił Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podczas rozmowy z dziennikarzami. Dzięki pracom konserwatorskim natrafiono na szereg ciekawych, nieznanych dotąd zabytków. Wczoraj w ścianę w pałacu został wmurowany akt erekcyjny.

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach trwa od stycznia tego roku. Ma na celu po pierwsze przywrócenie zarówno pałacowi, jak i parkowi dawnego blasku, a po drugie dostosowanie pałacu do nowej funkcji czyli roli Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina. Nie jest to rola przypadkowa. W 1828 r. kompozytor spędził tu bowiem wakacje u rodziny swojego szkolnego kolegi Konstantego Pruszaka. Ta duża inwestycja jest możliwa dzięki środkom unijnym przyznanym przez samorząd województwa mazowieckiego. Wartość projektu to aż 20 mln zł, z czego 17 mln zł to dofinansowanie w ramach RPO WM.

Pierwsze prace budowlane  rozpoczęto w połowie stycznia 2011 r. Już w lutym br. pod grubymi warstwami tynku dokonano pierwszych ciekawych odkryć. Odnaleziono bardzo dobrze zachowane i cenne polichromie oraz nieznane wcześniej elementy architektoniczne. To jednak nie koniec. W kolejnych miesiącach udało się odnaleźć fragmenty ręcznie malowanych tapet,  fundamenty budynku sprzed XIX w., a także zabytkową fontannę oraz  inne nieznane wcześniej fragmenty budynków. Co ciekawe, przeprowadzone badania architektoniczne, archeologiczne i konserwatorskie pozwoliły  również ustalić, że istniejący pałac jest znacznie starszy niż pierwotnie sądzono i pochodzi prawdopodobnie z początku XIX, a nie jak sądzono ? XX w.

Znaleziska są cenne nie tylko z powodu ich wartości historycznej, ale także dlatego, że są to  oryginalnie zachowane zdobienia ścian i sufitów, jakie mógł podczas swoich wakacyjnych wizyt podziwiać młody Fryderyk.

Oczywiście odkrycia spowodowały konieczność wprowadzenia pewnych zmian  w projektach. Mimo to, postępy prac przebiegają zgodnie z planem. Do tej pory udało się wykonać w całości roboty konstrukcyjne. Wstawiono nowe stropy żelbetowe, wymieniono też w całości konstrukcję dachu i wykonano nowe pokrycie z blachy tytan-cynk. Dobudowano także zniszczone fragmenty przybudówki i oranżerii. Duże wrażenie robi również nowa elewacja budynku. Położono nowe tynki, wymieniono stolarkę okienną na nową, ale odwzorowaną na zachowanych oryginalnych oknach. Przeprowadzono również prace mniej spektakularne dla zwiedzających, ale niezwykle ważne dla budynku ? naprawiono fundamenty obiektu. Obecnie trwają prace instalacyjne wewnątrz pałacu.

Wielka przemiana czeka również zabytkowy park okalający pałac. Przywrócono już dawny układ dróg i alejek, zagospodarowano zieleń, w tym drzewa i krzewy.

Zmiany w Sannikach to także dobra wiadomość dla mieszkańców gminy. Część zespołu parkowego  została bowiem zaadaptowana na ich potrzeby. Powstała część rekreacyjno-sportowa ze sceną letnią oraz kompleksem boisk sportowych. W ten sposób park będzie nie tylko atrakcją dla turystów, ale i miejscem tętniącym życiem, w którym mieszkańcy będą chętnie spędzać wolny czas.

Przewidywane zakończenie prac planowane jest na 2012 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Firma ?WINNICKI" z Sochaczewa, która zrealizowała także rewaloryzację Żelazowej Woli, wybudowała muzeum w Palmirach oraz przeprowadziła gruntowną rewaloryzację zabytkowej Resursy i kręgielni w Żyrardowie.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

 

0  1              2
                                  Od lewej: Rafał Nadolny MWKZ              Od lewej: Adam Struzik
                                             oraz Monika Patrowicz                          Marszałek Województwa, 
                                             Dyrektor Europejskiego                        Aleksander Pruszak, Rafał 
                                             Centrum Artystycznego                        Nadolny MWKZ oraz Monika
                                             im. Fryderyka Chopina                          Patrowicz Dyrektor ECA, im.
                                             w Sannikach
                                            Fryderyka Chopina

 

3    5
Rafał Nadolny MWKZ                   Od lewej: Dorota Zaremba
podpisuje akt erekcyjny            oraz Ewa Jaszczak z Delegatury w Płocku
                                                     oraz Rafał Nadolny MWKZ

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g