Forum Ochrony Zabytków

Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na posiedzenie  Forum Ochrony Zabytków, które zaplanowane zostało na dzień 14 listopada o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.

Podczas spotkania będą omawiane następujące tematy:

- sprawa rozbiórki budynku koszar przy ul. Szwoleżerów.

- wojewódzki program opieki nad zabytkami ? początek konsultacji społecznych  nad projektem programu na lata 2012 - 2015.

Mon_Repos_z

 

 

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g