Zabytki na Mazowszu – nasz wspólny cel

Pod takim hasłem 24 października w Państwowym Muzeum Archeologicznym odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Rafała Nadolnego  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przedmiotem konferencji była debata na temat konieczności realizowania gminnych programów opieki nad zabytkami przez prezydentów miast,  burmistrzów oraz wójtów, taki obowiązek na władze samorządowe nakłada ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku.

Gminny program opieki nad zabytkami, to strategia gminy w zakresie ochrony zabytków. Opracowanie programu opieki nad zabytkami pozwoli władzom na zdefiniowanie instrumentów umożliwiających stworzenie optymalnych warunków dla opieki nad zasobem kulturowym danego miasta czy gminy ? mówił Rafał Nadolny otwierając konferencję.

Konferencja miała na celu omówienie dobrych przykładów oraz niedogodności
z jakim borykają się samorządowcy przy okazji tworzenia gminnych programów opieki nad zabytkami, była też okazją do wymiany  dobrych praktyk.

Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Powinien służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania
i promowania dziedzictwa kulturowego
? mówił Rafał Nadolny.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli Rafał Nadolny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Teresa Gajewska przedstawiciel Urzędu Miasta
w Milanówku, Michał Socha Dyrektor EwidencjaZabytkow.pl biuro badań
i dokumentacji zabytków Tabelaofert.pl oraz moderator dyskusji Michał Krasucki  historyk sztuki.

Obecnie na Mazowszu, spośród 314 gmin, tylko 4 pozytywnie uchwaliły gminny program opieki nad zabytkami, są to: Legionowo (2010),  Żyrardów (2010), Serock (2011), Pruszków (2011). Spośród 42 mazowieckich  powiatów pozytywnie uchwaliło 5, tj. miński (2010), garwoliński (2009), wołomiński (2010), m. st. Warszawa (2010), legionowski (2011). Co stanowi zaledwie 11,9 %

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

1-15694_m2  1-15696_m2   1-15697_m2

 Rafał Nadolny MWKZ          

1-15698_m2

 


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g