Złoty Krzyż Zasługi

poniedziałek, 17 października 2011 16:40

Ewa Jaszczak Kierownik Delegatury  w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie otrzymała z rąk Wojewody Mazowieckiego Złoty Krzyż Zasługi za działania na rzecz popularyzacji postaci i wiedzy o wielkim polskim artyście Fryderyku Chopinie. Uroczystość odbyła się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w rocznicę śmierci kompozytora.

To dla mnie wielkie wyróżnienie i jednocześnie odpowiedzialność, czuję się zaszczycona ? mówiła Ewa Jaszczak po odebraniu odznaczenia.

Ewa Jaszczak m.in. nadzorowała prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych, które wykonano w miejscach związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, takich jak: Żelazowa Wola, Brochów, Sanniki, Rościszewo. Na uwagę zasługuję brochowska świątynia ? gotycko-renesansowy kościół, w którym odbył się ślub rodziców Chopina, a on sam przyjął chrzest. Pod nadzorem Ewy Jaszczak gruntownym zmianom poddano także Muzeum- Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Srebrny krzyż zasługi odebrała również Dorota Zaremba Starszy Specjalista ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze W Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.

ewa_jaszczak        ewa_jaszczak_2     1-15556
Ewa Jaszczak otrzymuje               Ewa Jaszczak po otrzymaniu    Dorota Zaremba (trzecia od
z rąk Wojewody Mazowieckiego   odznaczenia                               lewej, po otrzymaniu
Złoty Krzyż Zasługi
                                                         Srebrnego Krzyża Zasługi


ewa_jaszczak_3