Złoty Krzyż Zasługi

Ewa Jaszczak Kierownik Delegatury  w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie otrzymała z rąk Wojewody Mazowieckiego Złoty Krzyż Zasługi za działania na rzecz popularyzacji postaci i wiedzy o wielkim polskim artyście Fryderyku Chopinie. Uroczystość odbyła się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie w rocznicę śmierci kompozytora.

To dla mnie wielkie wyróżnienie i jednocześnie odpowiedzialność, czuję się zaszczycona ? mówiła Ewa Jaszczak po odebraniu odznaczenia.

Ewa Jaszczak m.in. nadzorowała prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych, które wykonano w miejscach związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, takich jak: Żelazowa Wola, Brochów, Sanniki, Rościszewo. Na uwagę zasługuję brochowska świątynia ? gotycko-renesansowy kościół, w którym odbył się ślub rodziców Chopina, a on sam przyjął chrzest. Pod nadzorem Ewy Jaszczak gruntownym zmianom poddano także Muzeum- Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Srebrny krzyż zasługi odebrała również Dorota Zaremba Starszy Specjalista ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze W Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

  • ofiarną działalność publiczną,
  • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.

ewa_jaszczak        ewa_jaszczak_2     1-15556
Ewa Jaszczak otrzymuje               Ewa Jaszczak po otrzymaniu    Dorota Zaremba (trzecia od
z rąk Wojewody Mazowieckiego   odznaczenia                               lewej, po otrzymaniu
Złoty Krzyż Zasługi
                                                         Srebrnego Krzyża Zasługi


ewa_jaszczak_3

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g