Ważny zabytek żydowski pod ochroną konserwatora

Do rejestru zabytków województwa mazowieckiego  trafiła Prywatna Bożnica połączona z budynkiem mieszkalnym,  z pierwszej poł. XX w., usytuowana przy ul. Garbarskiej 3  w Szydłowcu. Od niedawna mieści się  w niej siedziba Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalnego LOGOS.

Zabytek ten obok Kirkutu szydłowieckiego to unikalny w skali Mazowsza i jeden z nielicznych w Polsce  zachowany zespół obiektów dawnej kultury żydowskiej łączących funkcje domu mieszkalnego, wolnostojącego z ? Domem modlitwy? -prywatną Bożnicą.

Budynki wybudowała rodzina Ajzenbergów, właścicieli garbarni. Budynek mieszkalny  został przeznaczony na mieszkanie i biura. Z  ?Domu modlitwy? , korzystali właściciele i pracownicy garbarni. Po wojnie był siedzibą m.in. świetlicy spółdzielni garbarskiej oraz pubu. Odznacza się bogatym detalem architektonicznym. Do budynku mieszkalnego przylegała drewniana kuczka z polichromowanymi ścianami (przeniesiona do Muzeum Historii Żydów Polskich).

Bonica

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g