Konwent w Starym Sączu

W dniach 05 ? 08 września 2011 roku odbył się w Starym Sączu Konwent wojewódzkich konserwatorów zabytków połączony z seminarium ?Małe miasta w polskiej przestrzeni kulturowej?, którego organizatorem był Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Burmistrza Starego Sącza. Referaty w blokach podzielone w blokach tematycznych poruszały następujące zagadnienia:

1.       Omówienie zasobu zabytkowych urbanistycznych małych miast (do 30 tysięcy mieszkańców) i ich problemów konserwatorskich,

2.       Problematyka konserwatorska w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego małych miast,

3.       Badania archeologiczne małych miast (problemy, ciekawsze rezultaty),

4.       Programy rewitalizacji małych miast (próba oceny, wnioski)

 

Jeden dzień został przeznaczony na wyjazd studialny na Słowację, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć zabytkowe założenia urbanistyczne następujących miast: Podoliniec, Kieżmark, Spisska Sobota, Lewocza. W tej ostatniej miejscowości zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami słowackich służb konserwatorskich, co dało okazję do wymiany  i porównania doświadczeń w zakresie ochrony historycznej przestrzeni małych miast.

Stary_Scz_Rynek   Stary_Scz_koci_klasztorny_ss_Klarysek_prezbiterium                    Stary_Scz_kruchta_w_kociele_klasztornym

rynek w Satrym Sączu          Stary Sącz- klasztor sióstr Klarysek    kruchta

Stary_Scz_kruchta_w_kociele_klasztornym_ss._Klarysek   Stary_Scz_muzeum_klasztorne_cela_zakonna                      Stary_Scz_uliczka_przy_kociele_parafialnym
   kruchta            muzuem klasztorne - cela                  uliczka w Starym Sączu

Sowacja_Kiemark_kamieniczki_staromiejskie     Sowacja_Kiemark_koci_parafialny     Sowacja_Kiemark_ratusz
Słowacja Kieżmark - uliczki     Kieżmark - kościół         Kieżmark - ratusz

staromiejskie                           parafialny


Sowacja_Kiemark_renesansowa_dzwonnica_przy_kociele_parafialnym            Sowacja_Lewocza_boczna_uliczka_na_starym_miecie      Sowacja_Lewocza_prace_konserwatorskie_przy_elewacjach_kocioa_p.w._w._Jakuba  
Kieżmark - renesansowa    Słowacja Lewocza uliczka        Lewocza-prace                                     dzwonnica                           na starym mieście                     konserwatorskie
                                                                                                przy kościele św. Jakuba

Sowacja_Lewocza_epitafium_na_elewacji_kocioa_p.w._w._Jakuba             Sowacja_Lewocza_renesansowy_ratusz        Sowacja_Lewocza_koci_klasztorny_oo._Franciszkanw
epitafium w kościele         Lewocza- renesansowy ratusz    Lewocza - kościół
p.w. św. Jakuba                                                                      parafialny oo. Franciszkanów


Sowacja_Lewocza_metalowe_drzwi_w_elewacji_jednej_z_kamienic_przy_rynku                      Sowacja_Podoliniec_uliczka_prowadzca_do_zespou_klasztronego_Pijarw                  Sowacja_Podoliniec_koci_parafialny_i_dzwonnica
Lewocza - metalowe                     Słowacja, Podoliniec                Podoliniec - kościół

drzwi w jednej z kamienic           uliczka prowadząca do            parafialny i dzwonnica

przy rynku                                   zespołu klasztornego Pijarów

Sowacja_Podoliniec_Koci_parafialny_prezbiterium           Sowacja_Spisska_Sobota_kamienice_przy_rynku   Sowacja_Spisska_Sobota_widok_oglny_na_rynek
Podoliniec - kościół parafialny        Słowacja - Spisska Sobota      Spisska Sobota - widok

- prezbiterium                                                                                  ogólny na rynek                  

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g